Käyttöönotto

Baseinformation Oy tarjoaa tuen ja konsultoinnin käyttöönottoprojektille. Palvelu käynnistetään Toimittajan asiantuntijoiden perehtymisellä Asiakkaan tarpeisiin ja käsiteltäviin liiketoiminta-prosesseihin. Käyttöönottoprojektissa määritellään Asiakkaan tarpeet, suunnitellaan ja toteutetaan asiakasjärjestelmä, käyttöönottotestaus sekä pääkäyttäjäkoulutus. Käyttäjäoikeuksien ja mahdollisten työnkulkujen suunnittelu ja toteutus ovat oleellinen osa palvelun käynnistämisessä. Laajemmille projekteille nimetään ohjausryhmä riskien- ja muutoksen hallinnan ylimmäksi elimeksi.

© 2018, Baseinformation Oy.

    Baseinformation Oy

    Malminkaari 23 D
    00700 Helsinki

    puh. 0207940111