top of page
Käyttöönotto

Baseinformation Oy tarjoaa tuen ja konsultoinnin käyttöönottoprojektille. Palvelu käynnistetään Toimittajan asiantuntijoiden perehtymisellä Asiakkaan tarpeisiin ja käsiteltäviin liiketoiminta-prosesseihin. Käyttöönottoprojektissa määritellään Asiakkaan tarpeet, suunnitellaan ja toteutetaan asiakasjärjestelmä, käyttöönottotestaus sekä pääkäyttäjäkoulutus. Käyttäjäoikeuksien ja mahdollisten työnkulkujen suunnittelu ja toteutus ovat oleellinen osa palvelun käynnistämisessä. Laajemmille projekteille nimetään ohjausryhmä riskien- ja muutoksen hallinnan ylimmäksi elimeksi.

bottom of page