top of page
Sähköiset lomakkeet (BaseForms)

Lomakejärjestelmän avulla korvaat perinteiset paperilomakkeet sähköisillä web -lomakkeilla ja säästät niiden käsittelyaikaa.

Organisaation sisäiset ja ulkoiset käyttäjät voivat käyttää lomakkeita ja lähettää ne käsittelyyn. Käsittely voi olla joko:

 • Tallennus (jatkokäsittelyä varten)

 • Keräys (esim. tilastointiin)

 • Hyväksyntäkierros

 • Jatkoprosessointi, kuten lisätietojen täyttäminen esim. hakemusta varten

Sähköiset ja dynaamiset lomakkeet mahdollistavat mm. seuraavia asioita:

 • Lomakkeiden haun ja käsittelyn missä ja milloin tahansa

 • Lomakkeiden suojaamisen niin, että vain määritetyt henkilöt näkevät ja voivat käsitetellä lomakkeita

 • Syötetyn tiedon oikeellisuuden parantamisen (esim. valintalistat ja automaattinen tietojen täydennys), jolloin lomakkeiden käsittely on nopeampaa, helpompaa ja vähemmän virhealtista

 • Automaattinen lomakkeen kierrätys oikeille henkilöille

 • Eri kieliset lomakkeet

 • Online tai Offline lomakkeet

 • Lomakkeisiin voi lisätä myös liitteitä ja sen tiedot voidaan siirtää ulkoisiin järjestelmiin edelleen käsiteltäviksi      

                   

Lomakkeiden hyödyt asiakkaillesi

 • Paperilomakkeiden poistumisesta  aiheutuva ajan ja rahan säästö

 • Esitäytetyt standardilomakkeet lisäävät asiakastyytyväisyyttä

 • Tehokkaat automatisoidut prosessit lyhentävät lomakkeiden ja niiden käsittelyn läpimenoaikoja

 • Paperin kulutus vähenee

 

Hinnoittelu perustuu lomakkeiden sekä prosessien määriin. Hinnat ovat kuukausipohjaisia.

Huom. Palvelun käytön voi aloittaa vaikka yhdellä lomakkeella

bottom of page