© 2018, Baseinformation Oy.

  Baseinformation Oy

  Malminkaari 23 D
  00700 Helsinki

  puh. 0207940111

  Sähköiset lomakkeet (BaseForms)

  Lomakejärjestelmän avulla korvaat perinteiset paperilomakkeet sähköisillä web -lomakkeilla ja säästät niiden käsittelyaikaa.

  Organisaation sisäiset ja ulkoiset käyttäjät voivat käyttää lomakkeita ja lähettää ne käsittelyyn. Käsittely voi olla joko:

  • Tallennus (jatkokäsittelyä varten)

  • Keräys (esim. tilastointiin)

  • Hyväksyntäkierros

  • Jatkoprosessointi, kuten lisätietojen täyttäminen esim. hakemusta varten

  Sähköiset ja dynaamiset lomakkeet mahdollistavat mm. seuraavia asioita:

  • Lomakkeiden haun ja käsittelyn missä ja milloin tahansa

  • Lomakkeiden suojaamisen niin, että vain määritetyt henkilöt näkevät ja voivat käsitetellä lomakkeita

  • Syötetyn tiedon oikeellisuuden parantamisen (esim. valintalistat ja automaattinen tietojen täydennys), jolloin lomakkeiden käsittely on nopeampaa, helpompaa ja vähemmän virhealtista

  • Automaattinen lomakkeen kierrätys oikeille henkilöille

  • Eri kieliset lomakkeet

  • Online tai Offline lomakkeet

  • Lomakkeisiin voi lisätä myös liitteitä ja sen tiedot voidaan siirtää ulkoisiin järjestelmiin edelleen käsiteltäviksi      

                     

  Lomakkeiden hyödyt asiakkaillesi

  • Paperilomakkeiden poistumisesta  aiheutuva ajan ja rahan säästö

  • Esitäytetyt standardilomakkeet lisäävät asiakastyytyväisyyttä

  • Tehokkaat automatisoidut prosessit lyhentävät lomakkeiden ja niiden käsittelyn läpimenoaikoja

  • Paperin kulutus vähenee

   

  Hinnoittelu perustuu lomakkeiden sekä prosessien määriin. Hinnat ovat kuukausipohjaisia.

  Huom. Palvelun käytön voi aloittaa vaikka yhdellä lomakkeella